11/12/2018

Ympäristölupaprosessi on vireillä

Biotuotetehtaan ympäristö- ja vesitalouslupa ja toiminnanaloittamislupa on vireillä ja aineistoa on julkaistu Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston (AVI) lupapalvelussa https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1556886. Lupaprosessi etenee AVI:n johdolla.