31/12/2023

Tehdasalueen tasaussuunnitelman päivitys valmistunut yhdessä Swecon kanssa

Tehdasalueen tasaussuunnitelman päivitys on valmistunut yhdessä Swecon kanssa. Rakennettavan alueen maaperätutkimukset saatiin tehtyä kesän mittaan ja tulosten perusteella päivitettiin tehdasalueen tasaus- ja raiteistosuunnitelmat sekä tarkastettiin vaikutukset hulevesien käsittelyyn.