02/10/2018

Ely-keskukselta puoltava YVA-päätös

Kainuun ELY on saanut päätökseen KaiCell Fibers Oy:n ympäristövaikutusten arvioinnin. ELY keskuksen mukaan hanke on toteuttamiskelpoinen. Yhtiö tulee jättämään ympäristölupahakemuksen lähiaikoina.

YVA-prosessissa on kartoitettu hankkeen vaikutuksia ympäristöön ja sen lisäksi myös sosiaaliset merkitykset on todennettu. Biotuotetehdashankkeen huomattava positiivinen vaikutus kohdistuu aluetalouteen ja työllisyyteen. Täydessä tuotannossa tehdas työllistää suoraan noin 220 henkilöä ja välillisesti yli tuhat vuosikymmenien ajan.

Ympäristövaikutusten arviointi päättyy nyt yhteysviranomaisen arviointiselostuksesta antamaan perusteltuun päätelmään. Perusteltu päätelmä huomioidaan ympäristölupahakemuksessa.