31/01/2024

Ympäristölupaprosessi on loppusuoralla

Ympäristöluvan hakemisen ensimmäinen vaihe on ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Kainuun ELY-keskus antoi ympäristövaikutusten arvioinnin suorittamisesta hyväksytyn lausunnon 1.10.2018. YVA menettelyn valmistuttua KaiCell Fibers jätti 30.11.2018 varsinaisen ympäristölupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle, joka myönsi hankkeelle ympäristöluvan 15.7.2020. Tämän jälkeen ympäristölupaa vastaan jätettyjen valitusten käsittely jatkui Vaasan hallinto-oikeudessa (VaHO) 29.9.2022 saakka. Tällä hetkellä hallinto-oikeuden päätöksestä jätettyjä valituksia käsitellään Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. KaiCell Fibers ei ole itse valittanut päätöksistä missään vaiheessa.