29/09/2023

Vaasan hallinto-oikeudelta päätös ympäristöluvasta jätettyihin valituksiin

Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksen ympäristöluvasta jätettyihin valituksiin. Päätöksen mukaan AVI:n myöntämä ympäristölupa pysyi voimassa. Lisäksi päätös tarkensi korvausvelvoitteita vaikutuspiirin kuuluville rantakiinteistöille joiden käyttötarkoitus oli muuttunut sekä toi lisämallinnusvelvoitteita ennen tehtaan käynnistystä ja selvitysvelvoitteen lämpöpäästöjen vähentämiseen käytettyjen menetelmien ympäristövaikutuksista. KaiCell Fibers ei ole valittanut päätöksestä mutta sen käsittely jatkuu muiden jättämien valitusten osalta KHO:ssa.