08/01/2024

Lentoestelupa Traficomilta

Yhtiö on saanut lentoesteluvan Traficomilta. Tehdasalueen korkeille rakennelmille ei ole estettä lentoturvallisuuden näkökulmasta.