06/05/2021

Loiste-yhtiöt ja KaiCell Fibers Oy tutkivat kainuulaisen bioenergian hyödyntämistä sähkön- ja lämmöntuotannossa

KaiCell Fibers Oy ja Loiste-yhtiöt ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen energiantuotantoon liittyvän yhteistyön kehittämisestä. Yhtiöt lähtevät yhdessä selvittämään uusiutuvaan energiantuotantoon liittyviä yhteistyömahdollisuuksia sekä teknisiä ratkaisuja ja investointitarpeita.

KaiCell Fibers Oy:n tavoitteena on rakentaa Paltamoon biotuotetehdas, joka tuottaa 600 000 tonnia valkaistua sellua vuodessa. Tehdas käyttää raaka-aineena havu- ja koivukuitupuuta sekä haketta. Biotuotetehdas tulee olemaan merkittävä bioenergian tuottaja lämmön ja sähkön osalta. Tehtaan kokoluokkaa kuvaa, että prosesseissa sivutuotteena muodostuvalla lämpöenergialla olisi mahdollista kattaa lähes koko Kajaanin seudun kaukolämpötarve ja sähkön tuotantokapasiteetti voisi vastata koko Kajaanin seudun sähkönkulutustarpeesta.

Biotuotetehtaan puunhankinnan ja tuotantoprosessin yhteydessä syntyy huomattavat määrät biopolttoainetta, jota on myös mahdollista hyödyntää Kajaanissa ja paikallisissa lämpölaitoksissa. 

KaiCell Fibers Oy.n toimitusjohtaja Hannu Heikkisen mielestä aiesopimus on lupaava avaus KaiCellin bioenergia-potentiaalin hyödyntämiselle. Yhtiöt voivat saavuttaa merkittäviä synergiaetuja biopolttoaineiden hyödyntämisessä ja tehtaan raaka-aineiden hankinnassa sekä tuottaa energiaa tehtaan lähiympäristöön ja Kajaanin seudulle.  

Loiste-yhtiöiden toimitusjohtaja Reino Huuskon mukaan aiesopimus tuo tavoitteellisuutta KaiCell Fibersin kanssa tehtävään esiselvitykseen. Toteutuessaan energiayhteistyö tulisi merkittävästi edistämään Kajaanin kaupungin ja Loiste-yhtiöiden hiilineutraalia lämmön- ja energiantuotantoa sekä paikallista biopolttoaineiden hankintayhteistyötä. Lisäksi olemme paikallisena energiayhtiönä kiinnostuneet selvittämään, miten saamme yhdessä suunniteltua ja toteutettua ympäristön ja energiatehokkuuden kannalta parhaat ratkaisut.

Lisätietoja:

KaiCell Fibers Oy, toimitusjohtaja Hannu Heikkinen, puh. 044 7100 864

Loiste-yhtiöt, toimitusjohtaja Reino Huusko, puh. 050 570 3427

 

YHTIÖT LYHYESTI

Loiste-yhtiöt on suomalainen energia-alan konserni yli sadan vuoden kokemuksella. Haluamme tarjota asiakkaillemme enemmän kuin energiaa, parempaa arkea.  

Huolehdimme sähkön tuotannosta omissa ja operoimissamme voimalaitoksissa sekä sen jakelusta tytäryhtiömme Kajave Oy:n verkkovastuualueella sekä näihin liittyvien palvelujen hankinnoista ja kumppanuuksista.  

Vastaamme kaukolämmön tuotannosta, jakelusta ja myynnistä Kajaanissa. Kaukolämpö on alueemme yleisin ja suosituin lämmitysmuoto. Mahdollistamme hiilineutraalin kaukolämmön saatavuuden ja panostamme jatkuvasti uusiutuviin energialähteisiin. 

Lisäksi tarjoamme ja kehitämme sähkön tuotannon, siirron ja jakelun operointipalveluita.

KaiCell Fibers Oy on vuonna 2016 perustettu yksityisten sijoittajien ja Kainuun liiton rahoittama yhtiö, jonka tavoitteena on toteuttaa biotuotetehdas Paltamoon. Tehdasalue sijaitsee optimaalisesti keskellä Kainuun raaka-ainevaroja. Toteutuessaan tehdas tuottaa vuodessa noin 600 000 tonnia valkaistua sellua josta noin 85 % on pitkäkuituista havusellua ja 15 % lyhytkuituista koivusellua. Tehtaalle on myönnetty ympäristölupa kesällä 2020. Tehtaan kokonaisinvestointi on noin 1000 M€.